Book of love...

haar hart echoot kloppende fluisteringen
blad na blad ritselt ritmische verleiding
als ragfijne muzikale strelingen
vloeiende refreinen, golvende coupletten
melodieën als warme seizoens sonnetten
het staccato vaak tergend traag
haar beat snel, zinnig licht

maar waar het hart woord wil houden
loopt zij hard, buiten zinnen
zoekt, zucht bijna om soufflage
slaat daarom zacht zonder nieuwe akkoorden
wandelend door teer perkament blad
gekleurd door serene tonen van eigen bodem
haar boek vol liefde, voor even dicht

©WWwords 30-10-2015