Weer veilig aangemeerd als dit in mijn oog springt
ik alles rustig laat bezinken en niet alleen mijn hart zingt
als mijn passie, mijn drijvende kracht stil tot me doordringt
dat niet alleen het meer me weer met pure schoonheid omringt

Sound of silence…

Het meer zingt
zwijgend mijn lied
van duizend gedachten

Is het strand
even niet bij machte
deze golven te weerstaan

Meeuwen vliegen op
verdwijnen aan de horizon
als wilde herinneringen rollen

Bedwelmend zoet
als door sirenen bevangen
bespeelt je landtong mijn muziek

Spreekt mijn hart
taal ik niet naar woorden
alleen ogen die dankbaar gebaren

Vloeien duizend gedachten
samen in het lied van het zwijgend meer
meedeinend op het stille ritme van mijn hart

©WW Lago d'Orta juni 2015

Met een foto die mijn tekst, gedachten en hart omringt
Een plek krijgt in mijn album, Poëzie muziek van de lucht
Al een hele speciale plaats heeft in het hart van mijn bundel...