In the shadows.

Terwijl een grijze gloed
Haar gedachte streelde
Zat ze in de schaduw
Van eigen stille schoonheid

Tastend in overmoed
Alsof het haar heelde
Verstoorde ze toch schuw
Haar diepe ongerustheid

Met uitgerekte groet
Iets wat nooit verveelde
Landde ze als een zwaluw
En verpreide pure naaktheid

©WWwords

"In the Shadows" is a song
by Finnish rock band
The Rasmus