In het midden van alles...
In het midden van mijn alles...