Bezig met het opruimen van boeken
en het verwerken van al mijn woorden,
me plots bedenk, ik ben meer, veel meer ...

More than words.

Ontdaan van schaamte
is haar puurheid
veel te lang zwijgend
in alle toonaarden
opnieuw aan het ontluiken
verlegen verlangend
naar teder lief ...

Ontdaan van woorden
die onuitgesproken
nu even meer zeggen
dan haar klanken
normaal gesproken doen
schuchter hunkerend
naar meer ...

©WWwords
Free Art Picture