Mijn tenen jubelen al
want nog eventjes en dan
dan drijft tijd me opnieuw terug


Déjà vu

Aan de rand van je meer
waar tijd me ooit heenbracht
grenst zoet aan bitter
klinkt hol een echo uit de bergen
als lucht water ontmoet


Aan de rand van je bed
waar tijd me terugbracht
grenzend zij aan zijn
klinkt hol een echo uit mijn hart
als toen later ontmoet

©WWwords