Lentesneeuw.

Zacht verlicht
piept het heel licht
eerder dan verwacht
met bovenaardse kracht
weer heel lichtjes
boven aarde.

Zoals het licht
weer heel lichtjes
aan kracht wint
onze aarde eerder
en verwachtingsvol
zacht verlicht.

Ik lichtelijk zucht
afwachtend kijk naar aarde
hopend dat wij nietig en klein
ook de kracht vinden
om samen te blijven groeien
zacht verlicht ...

©WWwords