Beproeving

Met omhelzende hand
maar zonder op te kijken
streelt hij bedachtzaam
blozende rondingen
die te doorzichtig
worden aangeboden.

Hij traag walst
inhoudelijk geniet
van wat kil lijkt geschonken
maar de juiste temperatuur ademt
zich bewust
van zijn goddelijke greep.

Als hij proevende lippen
langzaam
passievol passend
net langs de fragiele rand laat gaan
dan toch gulziger
steviger.

Totdat de laatste teug
hem een diepe zucht
doet ontglippen
ik quasi koelbloedig toekijk
net over mijn rand
terwijl ik drink.

Op het randje van breken
tegelijkertijd verdrink
in een te nonchalant geschonken blik
en een stil kreunend genot
me bijna laat wensen
dat ik dat was, zijn glas.


©WWwords
Een druppel uit mijn bundel Druppels