Oudjaarsavond komt met rasse schreden naderbij
Schijnt een licht op wat ik heel veilig binnen hou bij mij
Wat niet wil zeggen dat ik alles alleen maar zie van dichtbij

"Respect Yourself... and!

Een dier meer dan alleen een stuk vlees
De mens meer dan alleen consument
Ons land meer dan alleen een case
Wat je doet is wat je bent
Zijn onze scholen geen markt
Zoals onze zorg onze zorg is, geen product
En wie zijn onzichtbare onbetaalbare rijkdom niet kan delen
Is als mens zichtbaar totaal mislukt
Mag het zo ogenschijnlijke rijke westen
Zich niet afzonderen als een armzalig eiland
Zoals Europa zich niet
Mag ingraven als een zelfingenomen fort
En wie bang is voor wat vreemd is
Doet echt vooral zichzelf tekort
Blijf niet angstig aan de kant staan
Stel een daad, deel en toon je moed
Laat dit alles hand in hand gaan
Met al het goede in je en wat je er mee doet

Zorg voor stilte en vuurwerk in je leven,
en sta eens vurig stil bij mens en dier in je leven!

©WW 28-12-2014