What a Difference a Day Makes...

Haar dagboek
zegt een ander weinig
spreekt slechts
in boekdelen
haar taal
velt
haar eigen oordeel
verloren tussen
kaft en blad
zijdes zijn
beschreven
bekrast
beklad
vergeven...
verfrommeld vol
van scheuren
verkreukeld
gevlekt
waar tranen
van treuren
haar braken
waar die van geluk
haar raakten
verweven
met leven beschreven
emoties
weg getekend
gevolgd
door schaduwen
duistere
geheimen
niet uit te vlakken
voor een deel
in vertrouwen gedeeld
maar voor het grootste deel
altijd aan haar
toch meestal zonnige zijde
gebonden, verbonden
waar het merendeel
veilig is dicht gevouwen
dat boek van haar
dag boek

©WWwords