Heb het eerder gezegd en al zo vaak over geschreven,
omdat deze dag niet de enige moederdag is in mijn leven.
Voor mijn lieve kinderen, omdat ik deze dagen mag beleven.

‘’Moederdag… Nooitgedag’’

Een lach
Op deze dag
Met veel ontzag

Moederdag
Altijd de zondag
Na mijn verjaardag

En werkelijk vanaf die dag
Dat ik me moeder noemen mag
Is niet te bevatten in maar één dag

Deze ‘Wonder-baar-lijke’ dagen
Vergeet ze niet, van mijn levensdagen
Het moment dat ze hun levenslicht zagen

Negen maanden onder mijn hart gedragen
Het intense gevoel toen ze in mijn armen lagen
Is om voorgoed in mijn hart mee te mogen dragen

Want als het aan de medische wereld lag
Kwam er nooit zoiets voor mij als een moederdag
Wat aankwam als een moker, zeg maar donderslag

Dus heus niet alleen maar op deze ene dag
Maar vulden mijn hart en dagen, nog voordat ik ze zag.
Maakte me moeder op meerdere dagen met een glimlach!

‘’Moederdag… Iedere dag!’’