‘’Zij...

Zij kwam in ons leven als een kleine wervelwind
had de kleur en vorm van een vlinder aangenomen
zodra ze begon te ademen ging mijn bloed sneller stromen
ze wordt bemind, was teer maar ontpopte zich tot sterk kind

Zij is het die mijn tijd met haar jeugdigheid verbindt
ook met woorden een verbond heeft in haar dromen
daar zonder dat ze het nog beseft de mooiste zinnen verzint
met haar geboorte is niet alleen mijn wens... droom uitgekomen