Bestaat er werkelijk zoiets als naakte waarheid
Zegt ze koppig, nog steeds niet klaar met haar strijd
En dat ze door vecht tot op het bot, haar bot is een feit

Reflection.

Met dierlijk instinct
Staat ze
Stampt ze
Zet zich in
Vecht ze
Steekt haar
Hoorns uit
Voor puur natuur
Waar we
En niet alleen hier

Steeds vaker onze
Ogen voor sluiten
Een streep doorhalen
Wegvagen
Een beeld wat je
In onze natuur
Steeds vaker ziet
Weggekapt, weggekaapt
Uit ons natuurlijk beeld
Geen natuurlijk beeld

Wat we ons eens
Voor zouden moeten houden
Is een spiegel
Te bang voor de waarheid?
Te naakt?
Te puur?
Voelen ons gejaagd
Opgejaagd
Je zou maar eens
Hard geraakt worden

In het hart
Te dicht op onze huid gezeten
Bijna onze tweede natuur
Om je nooit echt bloot te geven
Té puur, natuurlijk
Onnatuurlijk
Wie is er niet naakt geboren
Kan niemand zonder de natuur
Of!
Kan de natuur zonder ons?

©WWwords