Een paar van zijn laatste woorden voor mij waren…
Wat je ook doet mijn kind het klokje tikt altijd door…
En toch stond de tijd ineens zo stil…
Voor jou van mij, mijn meest favoriete tijdloze nummer…

Child in Time.

Zet de tijd eens stil en laat mij genieten
van die ene seconde zonder geluid
ik wil die stilte in mij opzuigen
zonder dat ik op klokken stuit
in het leven moet je al zo opschieten.

Zet de tijd eens een seconde stil
om te horen wat niet is
en na één slag zal ik merken
wat het kind in mij
soms zo mist, blijft verwerken.

Zet de tijd eens een minuut stil
en kijk eens achterom
zie dan achter je rug Wil
die tijd komt echt nooit wederom
maar dat is ook niet wat ik wil.

Tijd is een seconde van mijn leven
een minuut van ademhalen
een uurtje van het geven
een dag om te vertalen
dat de tijd nooit is in te halen.

Maar zoals hij al zei
één van die zinnen zo speciaal voor mij
tegen zijn kind in die tijd
en het kind in mij
raak ik van mijn levensdagen niet kwijt,

Dat wat je ook doet,
het klokje altijd door tikt tikt tikt …