She's Like the Wind.

Duistere uren
de avond valt in
mijn storm trekt zich terug
en vlucht
achter opgetrokken muren.

Geen zucht, geen toon
verliest zich in de straten
het woord valt stil
wat zeggen wil
er valt niets meer te praten.

De nacht valt in
mijn schaduw velt zich
rekt zich over alledaagse zaken
het zal mij niet meer raken
langzaam sluit ik alles af.

Mijn hopen, dromen, idealen
mijn angsten, stiltes in
mijn levendige falen
weg, verdwenen,
dit blad nooit echt beschreven.

Mijn boek valt dicht
mijn ogen toe
eenzaam ga ik het duister
onbewust weer
stormachtig herbeleven.


©WWwords
Titel Patrick Swayze.
Picture Jonathan Stocton.