Vrije woorden,
doodstil gevangen.

Anne.

Aangeraakt heb ik ze zinnig.
Geraakt tot op het bot.
Hoe een meisje haar deel van leven,
dag voor dag in positieve zin
toevertrouwde aan een dagboek.

Elk woord uit haar verleden.
Vond hierin z’n vrijheid.
Waar opgesloten voetstappen
doodstil wegvielen, gevangen.
Tijdens dicht geschreven dagen.

Opgedragen aan het heden,
had deze jeugdige ziel.
nooit kunnen beseffen dat ze zó
voortleeft in velen, vooral vandaag.
Als we haar en velen herdenken.

©WWwords