Lees haar geschilderde woorden als tekens aan de wand,
maar luister, schets ze hier nu werkelijk zo'n vertekend beeld?


Human.

Van binnen voelen
wat mensen bedoelen
dat is de kunst
in ons hedendaags bestaan
het luisteren
meedenken
niet continu overrulen
geeft wederzijds begrip
om samen verder te gaan.

Diepgang zoeken
vooruitgang boeken
je ontwikkelen tot
een volledig mens
dit kan alleen samen
jezelf bekwamen
dit geeft je zicht
op onze huidige tendens.

Zelfgenoegzaam leven
niet aan anderen geven
alleen jij die telt
zonder empathie
beneemt de ruimte
een ego te vormen
overtreft het juiste
gevoel van ironie.

De kunst van het leven
is een innerlijk streven
naar de juiste balans
van luisteren en zien
om van binnen te voelen
wat mensen bedoelen
is openstaan voor anderen
of zijn we al te gesloten?

©WWwords