Beproeving

Met omhelzende hand
maar zonder op te kijken
streelt hij bedachtzaam
blozende rondingen
die te doorzichtig worden aangeboden
hij traag walst
inhoudelijk geniet
van wat kil lijkt geschonken
maar de juiste temperatuur ademt
zich bewust van zijn goddelijke greep
als hij proevende lippen
langzaam passievol passend
net langs de fragiele rand laat gaan
dan toch gulziger
steviger
totdat de laatste teug
hem een diepe zucht doet ontglippen
ik quasi koelbloedig toekijk
net over mijn rand
terwijl ik drink
op het randje van breken
tegelijkertijd verdrink
in een te nonchalant geschonken blik
en een stil kreunend genot
me bijna laat wensen
dat ik dat was
zijn glas

©WWwords 7-5-2015
Geschreven op mijn verjaardag :-)
Een druppel uit mijn bundel Druppels.