Zoals een tekening een vertekend beeld kan schetsen
Kunnen geschreven woorden een verkeerd beeld oproepen
Neemt zij de verantwoording voor wat ze al schrijvende schetst
Is ze niet verantwoordelijk voor wat een ander daarin al lezende ziet

Words can't bring me down

Waar ze normaal gesproken
Geen blad voor de mond neemt
Altijd het hoogste lied zingt
Zwijgt ze nu in alle toonaarden
Vaker dichtgeslagen
Dan voor mogelijk gehouden
Voelt ze zich getekend te boek staan
Geketend in vreemde lettergrepen
Zakt ze gegriefd weg
In wat diep gegrift staat
Doet ze toch wederom haar boekje open
Zij het bedachtzamer
Omdat zij haar zin niet zwart wit ziet
Omarmt als een kleurrijk hoofdstuk
Enigszins dieper verzwolgen
Niet verbolgen maar scherp geraakt
Door geheimzinnige zinsneden
Wat onbewust haar verbazing schetste
Haar tekende met fijne lijnen
Maar zolang ze haar eigen regels volgt
Niet teveel uit de band springt
Zal ze geen gezichtsverlies lijden
Hoeft ze haar pagina
Niet meer met een verkreukelde zij
De rug toe te keren...

Words can bring you down...

©WW 20-5-2015