Om het ritme van mijn hart
Niet aan de strijkstok te laten hangen
Muziek waar ieder op zijn tijd naar verlangt

‘’Desire’’

droom van verlangen
speel de eerste viool
ik mag je dirigeren
je maakt met je hand
mijn muziek even los
het is zo lang geleden
dat wij elkaar bespeelden
er zat teveel tijd tussen
nog zoveel in te halen
bemin mij bespeel mij
zoals je vroeger deed
toen wij nog één waren
voordat jij verdween
het orkest speelde niet meer
droom van verlangen
wil de muziek weer voelen
betasten en luisteren
naar de geluiden die de liefde
voor deze gevoelige muziek
eeuwig met zich meebrengt
ben even je eerste viool
maar jij zal dirigeren
het ritme bepalen
en weer verdween je
mij achterlatend
met jouw valse noot
in een droom van verlangen

©WW januari 2014