17. sep, 2014

Stierlijk vervelend lang verslag...

Groot verhaal... grote onzin... oer en stierlijk vervelend lang... of?

 

Heb een gesprek met een andere schrijfster, wier moeder net als ik ook van mei is. Toen we het over haar moeder hadden zei ze: "Mijn moeder was een grote vrouw." De schrijfster was een Vis, het teken dat diep in andermans ziel ziet.

Heeft ze gelijk: is een Stiervrouw een grote vrouw? Hier haar betoog over de stiervrouw, en ik voelde me tijdens haar verhaal steeds maar kleiner worden...

Al is ze nog geen anderhalve meter lang, zij kan hoog genoeg boven zichzelf uit groeien om vrijwel elke moeilijke situatie in het leven het hoofd te bieden. In vele opzichten is de Stier-vrouw het zout der aarde. Zij bezit het merendeel van de onschatbare eigenschappen waar iedere man naar zoekt maar die hij zelden zal vinden. Zij neigt wellicht naar enorme woede-aanvallen, die zelfs de sterkste mannen op de vlucht kunnen drijven, maar daar zal zij dan altijd een gegronde reden voor hebben. Wordt zij niet boven alle menselijke weerstandsvermogen uit gekweld en laat het noodlot het niet altijd maar weer op haar hoofd neerkomen, dan zal zij het leven op faire wijze en met bewonderenswaardige gelijkmoedigheid meester blijven. Haar openhartigheid en ingeboren oprechtheid zijn volkomen gespeend van alle vrouwelijke trucjes en tranen. De Stier-vrouw heeft meer morele en geestelijke moed dan menige man, doch daarbij voldoende vertrouwen in haar eigen sexe om de man heer en meester te laten zijn. Pakt hij dit niet aan, dan neemt zij de leiding over - maar liever heeft zij het anders. Zij zoekt een echte man, want zelf is zij een echte vrouw, en daar is zij trots op. Dat wil niet zeggen dat zij een moreel vlieggewicht of een vrijerig poesje is, dat zwakheid huichelt om haar willetje door te drijven. Verre daarvan. Zij houdt er een geduchte eigen mening op na en heeft geen listen nodig om haar doel te bereiken.

De Taurus-vrouw kan als zij dat wil een bijzonder sterke zelfbeheersing tonen. Met een Ram- of Leeuw-ascendant of -maan, kan zij in bijzondere gevallen wreedheid tonen of aan heftige gevoelsuitbarstingen onderhevig zijn, en met een sterke Vissen- of Tweelingen-invloed in haar geboortehoroscoop zal zij onrustiger en onevenwichtiger zijn, maar de typische Stier-vrouw beheerst zich overal en altijd. En dat is maar goed ook, want onder haar normaliter kalme uiterlijk verbergt zij een zinnelijke natuur, die heus wel wat controle hebben kan.

Mannen stellen het bijzonder op prijs dat de Stier-vrouw zonder veel ophef de mensen neemt zoals ze zijn. Zij voelt zich net zo op haar gemak in het gezelschap van een wetenschapsman, die de tseetseevlieg in Kongo bestudeert als in dat van een degenslikker op een of andere kermis. Immers, beide oefenen het beroep uit dat bij hen past en waarvoor zij de gaven hebben meegekregen - wat voor haar het belangrijkste is, is dat het fatsoenlijke, betrouwbare lieden zijn. Haar kennissenkring kan daardoor zowel merkwaardige figuren uit de kunstenaarswereld als leden van de upper-ten omvatten - in elk geval zijn het allen echte mensen, geen opgeblazen nullen. Ontmoet de Taurus-vrouw iemand die zij niet mag, dan zal ze hem niet bestrijden noch bekritiseren maar hem gewoon uit de weg gaan. Haar vijanden negeert zij met ijzige onverschilligheid. Voor hen die zij mag, gaat zij door het vuur. Alleen verwacht zij wederzijds eenzelfde concessieloze toewijding en loyaliteit. Wordt zij daarin teleurgesteld, en dat is de keerzijde van deze medaille, dan trekt zij zich terug in een pantser van koelheid en beheerste wrok.

De gemiddelde Taurus-vrouw kent geen kleingeestige jaloezie. Zij accepteert het als volkomen natuurlijk dat mannen graag naar vrouwen kijken. In tegenstelling tot de Ram- en Leeuw-vrouw zal zij niet rood uitslaan van woede als haar man een te bewonderende blik op een mooie vrouw werpt of op een feestje wat flirt. Daarin stelt zij haar grenzen ruim, maar worden die ook overschreden, dan kan haar woede verschrikkelijk zijn.

Stier-vrouwen kennen niet zo zeer een drang naar puur geestelijke ontwikkeling. Dit wil niet zeggen dat zij niet scherp en helder van verstand zijn. De Taurus-vrouw kan zich geestelijk met de intelligentste mannen en vrouwen meten, maar in haar brandt niet het heilige vuur om de relativiteitstheorie te doorgronden of zich in abstracties te verdiepen. Zij staat met haar beide benen op aarde en heeft een gezond mensenverstand, plus de gave om de grondbeginselen van elk onderwerp snel te begrijpen. En dat is, voor haar, het essentiële.

Stier-vrouwen hebben ook geen vleugels aan hun voeten. Rusteloosheid is hun in het algemeen vreemd. Ze houden hun hersens bij elkaar en bewaren hun evenwicht.
Wat niet wil zeggen dat ze niet van reizen houden, integendeel. De stier is een mensenmens in hart en nieren.

De Taurus-vrouw is een uitgesproken zinnelijk wezen. Dat zal u wel of niet interesseren, maar om haar te kunnen interesseren zullen mensen, zaken of ideeën haar uiterst gevoelig afgestemde zinnen moeten aanspreken. Zij wenst niet te horen dat iets 'goed voor haar is', of dat 'iedereen het doet' of dat het haar 'geestelijk zal stimuleren'. Zulke overredingskunsten doen haar geeuwen. Zij moet uit alles wat zij doet of ervaart een zekere zinnelijke satisfactie kunnen peuren. De Stier is een heel aards teken. Als je een Stier wil versieren, leg je hem of haar dus best in de watten met tastbare dingen, kleine attenties, comfort en luxe. Maar vergeet niet: Stieren zijn een beetje "traag". Je zal dus veel, erg veel geduld aan de dag moeten leggen voordat een Stier overstag gaat.

Maar eens vertrokken, zijn Stieren fanastische bedpartners, die volop genieten van al hun zintuigen. Met hun seksuele energie kunnen ze gerust heel de nacht doorgaan. Tussen de vele vele vrijpartijen door, houden stieren van intelligente gesprekken, het uitwisselen van fantasietjes, subtiele verleidingstrucs en natuurlijk: lekker eten en drinken.
De meest erogene zone van de stier zijn de keel en de nek.

Zelden ziet u een Taurus-vrouw kunstbloemen in een vaas schikken. Haar bloemen moeten echt zijn en werkelijk geuren. Zij gebruikt gewoonlijk graag exotische parfums, ofwel helt zij naar het andere uiterste over en geeft de voorkeur aan de natuurlijke geur van haar pasgewassen, glanzende haar en goedverzorgde, frisse huid. Frisse lakens met de ozongeur van een bleekveldje doen haar meer dan modelgestreken lakens uit de centrifuge. Zij houdt van de geur van versgebakken brood, van pas gemaaid gras na de regen, van de rook van een smeulende berg herfstbladeren of van het houtvuur in de open haard. Dit te weten zal u er toe stimuleren een mannelijke after-shave lotion te gebruiken, heerlijk gesausde pijptabak te roken en een frisse douche te nemen alvorens uw Taurus-vrouw goedenacht te kussen. Zij is zo gevoelig voor geuren dat het alleszins de moeite loont uit te zoeken waarvan zij op dat gebied wèl of niet houdt, want zo romantisch als de ene geur haar kan stemmen, zo stoot een ander luchtje haar tot walgens toe af. Neem haar niet mee naar een visrestaurant, zonder een spuitbus met een lekker geurtje op zak te hebben. De lucht van vis bakken doet haar onaangenaam aan, vers gevangen vis is iets anders, die heeft een natuurlijke lucht. De warme lucht uit een stal kwetst haar reukorganen evenmin. Ook die is puur natuur.

Voor harmonische kleuren is zij eveneens sterk ontvankelijk. Haar kleuren zijn zachte blauw tinten, en aarde en grijstinten voor deze stier. U kunt dus, om haar oog te strelen, gerust een blauwe das dragen en een roze overhemd - maar in hemelsnaam niet bij elkaar.

Haar voedsel moet precies op smaak afgemaakt zijn. Fantasieloos eten zegt haar niets. Als u geluk heeft nodigt zij u uit om bij haar te komen eten. Dan is het best mogelijk dat u al voor het dessert een aanzoek doet. De typische Taurus-vrouw baant zich al kokerellend een weg naar uw hart.

Harmonieuze geluiden en mooie visuele effecten trekken haar aan als magneten.

De meeste Taurus-vrouwen hebben een opvallend talent of een voorliefde voor muziek en schilderkunst. Concerten en schilderijenexposities zijn dan ook goede ontmoetingspunten voor een afspraakje met haar. Daarnaast houden zij van de natuur. Haar lievelingssporten zijn talrijk. Kies voor een vakantie met uw Stier een omgeving met overweldigend natuurschoonzonder en niet al teveel toeristen uit. Een verblijf in de grootse natuur zal haar in extase brengen. De lokroep van de aarde beantwoordt zij met een verrukte omarming van heel die natuur. Wilt u op die manier door haar omarmd worden, speel dán geen rauwe muziek in haar nabijheid.

Tenslotte iets over de tastzin. Taurus-vrouwen zijn degenen die zich beklagen dat uw trui prikt of dat een stof niet 'lekker' aanvoelt. Zelf draagt ze meestal zachte, soepele materialen. Zij kleedt zich gewoonlijk eenvoudig maar smaakvol. Voor overdreven elegante japonnetjes heeft zij niet veel over. Haar voorkeur gaat uit naar sportieve, of eenvoudige, die gemakkelijk moeten zitten. Daarin voelt zij zich het prettigst.Maar laat u niet misleiden want zelfs onder de meest simpelste spijkerbroek draagt ze nog de meest mooie lingerie, want het blijft een taurusvrouw.( oh, jee die kijkt echt dwars door me heen, en vergeet de schoenen vooral niet met de eeuwig bijpassende riemen, enne enne...)

Leert u haar beter kennen, dan zult u gewaarworden dat uw Taurusvrouw over een geweldige innerlijke kracht beschikt.

Zij zal zelden veeleisend zijn en haar karakter is normaliter bedaard, nuchter en vriendelijk. Iedereen mag haar openheid, haar rustige manier van doen - zij is zo ontspannend als een warm bad. Over warm bad gesproken: daar is zij waarschijnlijk zelf dol op, liefst met veel badzout, verfrissende essences en schuim.

Een Taurus-vrouw wordt niet graag tegengesproken, zeker niet in het openbaar. Maar waarom zou u dat doen, nu u haar zonneteken kent? Denkt u eraan, dat zij alles graag langzaam doet. Als u haar haast of opjaagt wordt zij boos en het is niet raadzaam een Stier-vrouw boos te maken.

Het moederschap past uitstekend bij haar opgeruimde, rustige aard. Zij zal de baby's vertroetelen en de kleuters aanbidden. Maar worden de kinderen ouder, dan kan zij te streng en veeleisend zijn. Taurus-vrouwen hebben een onbuigzame, koppige trek, die het hun moeilijk maakt de veelvuldige en verwarrende veranderingen bij kinderen in de puberteit gemakkelijk te aanvaarden. De Stier-moeder wordt boos als er verzet tegen haar autoriteit komt. Ongehoorzaamheid en weerbarstigheid neem zij niet. Haar liefde voor schoonheid en harmonie maakt het haar onmogelijk luiheid en slordigheid kalm te accepteren. De kinderen zullen hun kamers netjes moeten houden - anders... Verder zal zij vermoedelijk een goede moeder zijn en in de loop der jaren meer een vriendin van haar kinderen worden. Tegen de buitenwereld zal zij ze heftig en trouw verdedigen en hun haar eigen eerlijke moed als voorbeeld meegeven.

Stier-vrouwen zijn nooit doetjes. U zult ze zelden horen klagen of zeuren. Heerst er eens een financiële malaisetoestand in de familie, dan aarzelt zij geen moment om haar man bij te springen en ook uit werken te gaan. Ondanks haar dikwijls wat trage, bedachtzame bewegingen en behoefte aan rustperioden is zij allerminst lui. In tegendeel: zij is een zeer hard werkende vrouw, zowel thuis als in haar werkkring. Rust zij een ogenblik uit dan is het om haar verbruikte energie weer op te laden, de zaak rustig te overzien, in haar gedachten één en ander alvast in te delen - en dat allemaal om straks weer hard aan de slag te gaan. Op haar eigen manier: solide en consciëntieus. Voor haar man is zij de levenskameraad, die altijd klaar staat hem te helpen, zowel om de muren opnieuw te behangen als om een studie te voltooien; die trots aan zij zijde gaat en nooit zal proberen hem te passeren of in de schaduw te stellen. Stier-vrouwen verwachten nooit onderhouden te worden zonder een eigen aandeel in te brengen. Ze zijn doodongelukkig met een man die het zijne niet bijdraagt, hoewel ze zullen proberen er ook dan het beste van te maken. Deze vrouwen hebben een hekel aan slapheid in welke vorm ook.

De Stier-vrouw is een voorbeeld van waarachtige levensmoed. Pijn en drukkende zorgen kan zij tot in het onvoorstelbare dragen. Hierin overtreft zij dikwijls zelfs nog de zeer moedige Schorpioen-vrouw.

Dit is een vrouw die dag en nacht aan het ziekbed van haar kind zal waken en door haar onwankelbaar vertrouwen de genezing in de hand zal werken - ,  Zij is zo betrouwbaar als grootvaders klok,(saai dus)  zij kan evengoed de verfkwast hanteren als naald en garen (nope yakk), een doorgeslagen zekering baart haar even weinig zorgen als het bakken van een vruchtentaart. Haar hart is groot en liefdevol. Haar huis zal u verwarmen als u uit de kou komt. Waarlijk, zoals mijn vriendin het zei: "Een Stier-vrouw is een GROTE vrouw...".

 

En aan het einde van haar lange grote verhaal en diepzinnige blik waarbij ik haar inderdaad bijna binnen voelde komen... Voelde ik me... met mijn bijna 1.80 groot... toch nog steeds heel heel klein... want het is en blijft haar verhaal over de stiervrouw, maar zit er in ieder verhaal, onzin of niet, niet een... kleine kern van waarheid?

Bedeesd loop ik weg met in mijn achterhoofd nog steeds het gevoel van haar priemende ogen, wat mij niet belet mijn zwart geschulpte randje van mijn hipster snel recht te trekken, onder mijn met scheuren bedekte lievelingsjeans.

Het is vandaag drukkend warm buiten, waardoor ik gelukkig mijn stiletto’s van ruim 9 cm quasi nonchalant in mijn ene hand kan laten bungelen, terwijl ik achterom kijkend nog even naar haar zwaai.

Eenmaal buiten gekomen kninoog ik schalks naar een fluitende bouwvakker en buk traag want ik ben tenslotte een taurusvrouw om mijn schoenen toch maar weer aan te doen en ja...

ik voel me weer heerlijk... groot en toren vooral boven kleinzielig onrecht uit...

blaas even hier wat warmbloedig stierenstoom uit... mag graag koketteren zowel choqueren, dus ja men zal af en toe ook eens terug schoppen...

loop naar een terras voor een verkoelend glas witte wijn met mijn schrijfblok en tablet onder de arm, een zwoel deuntje in mijn hoofd just shut up shut up,en zinnelijk beeld wat me verslavend voor de ogen... danst...

p.s bij het afluisteren van de opgenomen tekst zat een best wel een heel belangrijk vergeten note van mijn vriendin die ik naar ff te vissen tussen al haar woorden toch de moeite waard vind om te vermelden... de stier is het meest sensuele van de dierenriem.
Niet aan banden te leggen met wat ze eenmaal in haar hoofd heeft.
He he vandaar dat gestampij in mijn hoofd en ook nog eens de dochter van Venus.
Dus als jullie hier ergens iemand de schuld van willen geven... And Venus was her name, She's got it yeah...