30. apr, 2020

Turn the page.

Niet verslagen
Sla ik de bladzij om
Een beetje aangeslagen

‘’Turn the page...

soms kan ik
de wereld niet meer raken
wat anderen van mijn bloot gegeven
geschreven beeldvorming maken

hun werkelijkheid
gezien door mijn ogen
vol fantasieloze verharding
laat me zo bedrieglijk onbewogen

geen enkele affiniteit
om toe te treden tot dit spel
dat in hun ogen fair play heet
dit gaat me werkelijk even te fel

alle diepgang verdwenen
stiltes worden niet gehoord
serene naaktheid niet gezien
geen enig benul van mijn woord


Titel van Metallica
(originally by Bob Seger)